Σφραγίδα στην οποία αποτυπώνεται η ονομασία "Κορώνια"© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios