Σύλλογος Κουρουνιωτών - Εγρηγοριανών Χίου

Συλλογικές Μνήμες: Πρόδρομο Σωματείο - Αδελφότης των εν Αττική Κουρουνιωτών 'Ο Αγιος Ιωάννης ο Θεολόγος'

Μέρος Πρώτο

Κουρουνιωτών και Εγρηγοριανών της Αττικής. Να σημειωθεί δε ό,τι αρκετοί απο αυτούς δεν είχαν συμπληρώσει πενταετία από την εγκατάστασή τους στήν Αθήνα και συνεπώς είχαν και οι ίδιοι βιοποριστικά προβλήματα. Η αγάπη τους όμως για τον τόπο τους και η λατρεία τους για τον Αγιo τους ήταν μεγαλύτερη απο την ανέχειά τους. Στο μεγάλο κατάλογο των προεγγραφών που ανοίγεται συμπληρώνουν σεβαστά ποσά και συγχωριανοί μας, που αποδεδειγμένα είχαν σημαντικό οικονομικό πρόβλημα. Το περίσσευμα της αγάπης τους το προσφέρουν απλόχερα στην κοινή προσπάθεια. Συγκινητικά, πράγματι, παραδείγματα για τις επόμενες γενιές.

Το ποσόν φυσικά των 2.000.000 δραχμών που τελικά θα φθάσει τα 2.500.000 δεν ήταν δυνατόν να συγκεντρωθεί απο τις εισφορές μόνο των Κουρουνιωτών και Εγρηγοριανών της Αττικής. Να σημειωθεί ό,τι το μέσο ημερομίσθιο την εποχή εκείνη ήταν περίπου 100 δραχμές και ο μέσος μισθός περίπου 2.500 δραχμές. Στην προσπάθεια να καλυφθεί αυτό το κόστος, σημαντική οικονομική βοήθεια προσέφεραν και οι μετανάστες Κουρουνιώτες-Εγρηγοριανοί της Αμερικής, της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γερμανίας και φυσικά της Χίου. Για να αποδειχθεί περίτρανα ό,τι τους Κουρουνιώτες και Εγρηγοριανούς όπου γης, τους ενώνει με ακατάλυτους δεσμούς η αγάπη για τη γενέθλια γη.

Το συντονισμό των προσπαθειών για την εκ βαθρων ανακαίνιση του ναού, την έκδοση των αδειών, τις επαφές με τη Μητρόπολη Χίου και τον αείμνηστο Μητροπολίτη Χρυσόστομο αναλαμβάνει το Δ.Σ.της αδελφότητας.Οι συγχωριανοί μας πολιτικοί μηχανικοί κ.κ Ιωάννης Κυριακάκης και Γεώργιος Κουμέντης εκδίδουν σχέδια και την άδεια ανακαίνισης αφιλοκερδώς.

Το έργο αναλαμβάνει ο εργολάβος κ. Δ. Μιμίδης ο οποίος κάτω απο την επίβλεψη και την καθοδήγηση των συγχωριανών μας μηχανικών  μετά  από  4ετείς  εργασίες  παραδίνει αναμορφωμένη

πλήρως την εκκλησία. Οι προσπάθειες μιας πενταετίας (1970-1975) είχαν ολοκληρωθεί. Ευπρεπισμένος και περίλαμπρος ο ναός του Θεού παραδίνεται στους συγχωριανούς μας για τις λατρευτικές τους ανάγκες.

Τα εγκαίνια του θα γίνουν στις 8 Μαίου 1975 δηλαδή την ημέρα της εορτής του Αγίου. Την τελετή των εγκαινίων, που έγιναν με κάθε μεγαλοπρέπεια, τίμησαν με την παρουσία τους ο Νομάρχης Χίου, ο τότε βουλευτής κ. Ι. Σόδης, ο στρατιωτικός Διοικητής και πλήθος κόσμου, τόσο από την πόλη της Χίου, όσο και απο τα γύρω χωριά. Στην ακολουθία των εγκαινίων χοροστάτησε, όπως ήταν φυσικό, ο μακαριστός μητροπολίτης Χίου Χρυσόστομος περιστοιχιζόμενος από τον αείμνηστο τότε εφημέριο των Κουρουνίων π. Νικόλαο Μαλλά, τους εφημέριους των γύρω χωριών, τον αείμνηστο αιδεσιμώτατο π. Παναγιώτη Κεφάλα εφημέριο Αγίας Μαρίνης Καλοπλύτου και το αείμνηστο π. Κων/νο Σπανό εφημέριο τότε του Αγίου Ιακώβου.

Χαρακτηριστικά αποσπάσματα απο την ομιλία του αείμνηστου προέδρου του Δ.Σ κ. Ιωάννη Βορριά μεταφέρουμε εδώ, για να δείξουμε την λαχτάρα της ψυχής τους για την ολοκλήρωση αυτού του έργου:

"Αληθώς νομίζω ό,τι είναι αδύνατον να εύρω λόγους ικανούς να εκφράσουν τον χείμαρρoν των συναισθημάτων που κατακλύζει την ψυχήν όλων μας αυτήν την στιγμήν, ικανούς να εκφράσουν την χαράν και την συγκίνησην, την αγαλλίασην και την δίκαίαν υπερηφάνειαν που επιταχύνουν τους παλμούς της καρδίας μας, εις το αντίκρυσμα του λαμπροτάτου αυτού ναού, του οποίου την ευπρέπειαν επετύχαμεν μετά από τόσας θυσίας και κόπους.

... Νομίζομεν ό,τι αισθανόμεθα και την αγαλλίασιν των προγόνων μας, οι οποίοι προ αμνημονεύτων ετών είχον επίσης ανεγείρει τον ιερόν τούτον ναόν.

... Δίκαιος έπαινος  οφείλεται  και  θερμαί  ευχαριστίαι  προς  όλους

Μέρος 1ο Σελίδα: 1 2 3

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios