Σύλλογος Κουρουνιωτών - Εγρηγοριανών Χίου

Συλλογικές Μνήμες: Διοικητική σταθερότητα και χάραξη στρατηγικής και στόχων

Μέρος Τρίτο

του, αυτό το Δ.Σ., δεν ευτύχησε να δει να πραγματοποιούνται τα μεγαλεπήβολα σχέδια που έθεσε. Εμειναν, όμως, πολύτιμη παρακαταθήκη στους μεταγενέστερους. Στόχοι, όπως η απόκτηση στέγης, η κατασκευή περιπτέρου στ' Αγαλάτου, η έκδοση περιοδικού, η αναθεώρηση τού καταστατικού, η κατασκευή πολλών αγροτικών δρόμων στην κοινότητα, η άριστη συνεργασία με τούς άλλους Συλλόγους τής Χίου και την Ομοσπονδία, η συχνή επικοινωνία μας με τούς ομογενείς τού εξωτερικού, η ίδρυση βιβλιοθήκης, όχι βέβαια στο χωριό αλλά στην αίθουσα τού Συλλόγου κ.α., υλοποιήθηκαν από τα επόμενα συμβούλια. Στόχοι, όπως η καταγραφή τής ιστορίας τών χωριών μας, η απόκτηση οικοπεδικής εκτάσεως για θερινές κατοικίες τών μελών, η ίδρυση Λαογραφικού Μουσείου στο δημοτικό διαμέρισμα Κουρουνίων, που είναι μέσα στις επιδιώξεις τού παρόντος -και ελπίζουμε και τών επομένων- Δ.Σ., είχαν τεθεί από την Διοίκηση στην οποίαν αναφερόμαστε.

Κατά τη διάρκεια τής θητείας του, το δεύτερο Δ.Σ. τού Συλλόγου, πραγματοποίησε επαφές με την κοινότητα Κουρουνίων καθώς και με τούς άλλους Χιώτικους Συλλόγους. Διατήρησε το έθιμο τών κοινών εκκλησιασμών με αρτοκλασία κατά τις εορτές τής Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος και τού Αγίου Ιωάννου τού Θεολόγου. Εξέδωσε ένα ημερολόγιο, τού 1979, με σπάνια φωτογραφικά θέματα από τα χωριά μας, από τη συλλογή τού Περ. Παπαχατζιδάκη. Πραγματοποίησε μία εκδρομή, στο Μάτι Αττικής, στο γνωστό κτήμα τού "Πανός" και δύο χοροεσπερίδες. Επίσης βοήθησε οικονομικά αναξιοπαθούντες συγχωριανούς μας.

Από τις πολιτιστικές δραστηριότητες που πραγματοποίησε ο Σύλλογος κατά τη διάρκεια τής θητείας αυτού τού Συμβουλίου, θα πρέπει να σταθούμε στην αντιπροσωπευτική χορευτική ομάδα που παρουσιάστηκε με παραδοσιακές στολές τού τόπου μας, στο χορό που έγινε στις 3 Μαρτίου 1979, στο Ξενοδοχείο "Χανδρής".

Ηταν αυτή η πρώτη παρουσία χορευτικού τμήματος τού Συλλόγου. Για την ιστορία αναφέρουμε τα ονόματα τών χορευτών που χόρεψαν σ' αυτήν την εκδήλωση, που ήταν ο Βασίλης Κ. Βουρνούς με την Πόπη Σ. Βορριά, ο Νίκος ο Κατσαρός με τη συζυγό του Ελένη, ο Γιώργης Β. Κεφάλας με την Αννα Δ. Καρυάμη, ο Γιάννης Σ. Σιταράς με την αδελφή του Μαρκέλλα και ο Σταμάτης Γεντής με την Ανθή Ν. Ζαννή. Χρέη χοροδιδασκάλων για τις ανάγκες τής εκδήλωσης έκαναν τα μέλη τού Δ.Σ. Πόπη Γ. Κατσαρού και Παναγιώτης Ι. Μοσχούρης.

Σίγουρα ο συνολικός απολογισμός τού έργου αυτού τού Συμβουλίου είναι θετικός, αφού ο Σύλλογος σ' αυτό το διάστημα ούτε οπισθοδρόμισε, ούτε εμεινε στάσιμος. Αντίθετα ενδυναμώθηκε διοικητικά και χάραξε τούς μελλοντικούς στόχους και τις προοπτικές του.

Μέρος 3ο Σελίδα: 1 2

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios