Σύλλογος Κουρουνιωτών - Εγρηγοριανών Χίου

Συλλογικές Μνήμες: Πρωτοποριακή πολιτιστική παρουσία της νεολαίας

Μέρος Τέταρτο

    αγροτικό ιατρείο, ασφαλτόστρωση δημοσίας οδού κ.λ.π.).
  1. Η επαφή μας με τούς άλλους Συλλόγους τής Χίου και κυρίως με τούς Συλλόγους των Βορειοχώρων και την Ο.Χ.Σ.Α.
  2. Η μελέτη για την κατασκευή ειδικών χώρων για τη συγκέντρωση και την καταστροφή τών απορριμμάτων στα χωριά μας
  3. Η συμμετοχή μας στην εβδομάδα Αιγαιοπελαγίτικης Τέχνης.
  4. Η συμπλήρωση τού αρχείου τών Κουρουνιωτών και Εγρηγοριανών που ζουν στην Αττική.
  5. Η καθιέρωση πρωτοχρονιάτικης παιδικής γιορτής σε συνδυασμό με την κοπή τής πίττας τού Συλλόγου και την παράλληλη προσφορά συμβολικών δώρων στα παιδιά.
  6. Η τροποποίηση τού καταστατικού και η εναρμόνησή του σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο για τα σωματεία

Το έργο που επιτελείται απ' αυτό το συμβούλιο είναι ανάλογο με τούς στόχους που έθεσε. Επιγραμματικά αναφέρουμε τις κυριώτερες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια τής θητείας τού Δ.Σ. που μελετάμε για να σταθούμε εκτενέστερα σ' εκείνες που απετέλεσαν σταθμό στην πορεία τού Συλλόγου.

Στον τομέα τών προσφορών προς την κοινότητα θα πρέπει να αναφερούμε την οικονομική συμμετοχή τού Συλλόγου για την εγκατάσταση τών μεγαφωνικών εγκαταστάσεων στα Κουρούνια και τον Εγρηγόρο, την αγορά και την παραχώρηση στο Αγροτικό ιατρείο Κουρουνίων φορητής φιάλης οξυγόνου, την αγορά και εγκατάσταση τηλεφωνικού θαλάμου στην κοινότητα Κουρουνίων, τη μελέτη για την συγκέντρωση και καταστροφή τών απορριμμάτων απ' όλους τούς οικισμούς τής κοινότητας και τέλος τη μελέτη για την αναπαλαίωση τού παλαιού σχολείου Κουρουνίων  και  το  χαρακτηρισμό  του  ως διατηρητέου.  Για το

σκοπό αυτό ο σχετικός φάκελλος υπεβλήθη στο Υπουργείο Πολιτισμού.

Στο πλαίσιο τών επαφών με τούς πολιτειακούς παράγοντες αντιπροσωπεία τού Δ.Σ. με επικεφαλής τον πρόεδρο του συναντά, το Μάϊο τού '82, στην Αθήνα τούς τότε βουλευτές Χιου κ.κ. Γ. Βαρκάρη και Γ. Μισαηλίδη, τούς εκθέτουν τα προβλήματα τού τόπου μας και τούς ζητούν την επίλυσή τους. Στις 26 Ιουνίου τού 1982 το προεδρείο τού Δ.Σ. συναντά στη Χίο τον τότε Νομάρχη κ. Βασιλείου, τού εκθέτει τά προβλήματα τού τόπου μας και τού ζητά τη βοήθειά του για την επιλυσή τους. Από τη συνάντηση αυτή αποσπάται η υπόσχεση τής προσφοράς στην κοινότητα τού ποσού τών 200.000 δραχμών για πολιτιστικούς σκοπούς, η οποία δυστυχώς ποτέ δεν υλοποιήθηκε. Την ίδια μέρα η αντιπροσωπεία τού Δ.Σ. συναντά στα Κουρούνια τον τότε πρόεδρο κ. Β. Σιταρά και συζητούν μαζί του τα προβλήματα τής κοινότητας και τις προοπτικές για την επίλυσή τους.

Το 1983 εκδίδει καλλιτεχνικό ημερολόγιο με τις εκκλησίες και τα ξωκκλήσια τού τόπου μας σε φωτογραφίες και επιμέλεια τού μέλους τού Συλλόγου κ. Στέλιου Μοσχούρη, ο οποίος πήγε ειδικά για το σκοπό αυτό στη Χίο. Το 1984 εκδίδει επίσης καλλιτεχνικό ημερολόγιο με φωτογραφίες από τα χωριά μας.

Στο πλαίσιο τών μορφωτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκαν δύο εκδρομές. Η μία στούς Δελφούς και η άλλη το Πάσχα τού '83 στα Κουρούνια. Επίσης έγιναν και δύο χοροεσπερίδες στην Αθήνα.

Στον πολιτιστικό τομέα τώρα συγκροτείται θεατρική ομάδα τού Συλλόγου, η οποία, στο πλαίσιο τής θεσμοθετημένης από το Δ.Σ. πρωτοχρονιάτικης παιδικής γιορτής, παρουσιάζει στις 9 Ιανουαρίου 1983, στο θέατρο "Κύβος" στον Πειραιά, το παιδικό έργο τής Ζώρζ Σαρρή "Το Γαϊτανάκι". Στο  έργο, που ανέβηκε σε

Μέρος 4ο Σελίδα: 1 2 3 4 5

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios