Σύλλογος Κουρουνιωτών - Εγρηγοριανών Χίου

Συλλογικές Μνήμες: Αναβάθμιση τού πολιτιστικού τμήματος-Διαμόρφωση τής αίθουσας

Μέρος έβδομο

τα προηγούμενα. Τούς προβληματισμούς του γνωστοποιεί στήν κοινότητα και στούς αδελφούς Συλλόγους τής Χίου. Ταυτόχρονα προσπαθεί να εξασφαλίσει πόρους από το Υπουργείο Πολιτισμού για τη δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου στα χωριά μας. Για το σκοπό αυτό αναγκάζεται να τροποποιήσει τό καταστατικό τού Συλλόγου ως προς τούς σκοπούς, έτσι ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις χρηματοδότησής του από το εν λόγω υπουργείο. Δυστυχώς, στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε η εξοικονόμιση πόρων για τόν πολιτισμό φαντάζει για τούς πολιτικούς ταγούς περιτή πολυτέλεια. ΄Ετσι, πάνω σ' αυτό το θέμα δεν έγινε καμία πρόοδος. Και δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει σημειωθεί κάποια ουσιώδης εξέλιξη.

Το συμβούλιο αυτό ξεκίνησε τη θητεία του με την εντολή, από την Γενική Συνέλευση που το ανέδειξε, να αγοράσει, με τη βοήθεια και τής επιτροπής αγοράς, και τα άλλα δύο γραφεία που υπάρχουν στον ίδιο όροφο. Στόχος να ενοποιηθεί όλος ο όροφος σε μια ενιαία αίθουσα. Δυστυχώς αυτός ο στόχος δεν έγινε πραγματικότητα, διότι το μέν ένα γραφείο πουλήθηκε σε άλλο Σύλλογο, για δε το άλλο υπήρχαν νομικά προβλήματα, που καθιστούσαν ανέφικτη τήν αγορά του (δεν έχει πουληθεί μέχρι σήμερα). ΄Ετσι χάθηκε αρκετός χρόνος μέχρι να αρχίσουν οι εργασίες διαμορφώσεως και εξοπλισμού τής αίθουσας. Αναγκάστηκε, λοιπόν, το Δ.Σ. να ζητήσει από την τακτική Γενική Συνέλευση παράταση τής θητείας του για ένα εξάμηνο -την οποία και έλαβε- για να ολοκληρωθούν τά έργα διαμόρφωσης και ο βασικός εξοπλισμός της.

Ο προϋπολογισμός αυτών τών εργασιών ανήλθε σε 1.300.000 δραχμές. Σ' αυτό το ποσόν δεν περιλαμβάνονται η προσωπική εργασία τών μελών τού Δ.Σ. και τών συγχωριανών μας τεχνικών Γιάννη Ν. Μιχαλάκη και Ανδρέα Ι. Σιταρά, οι οποίοιπροσέφεραν τούς    ελαιοχρωματισμούς    και    Γιάννη    Γ.   Σαραντινού,   που

προσέφερε τις υδραυλικές εγκαταστάσεις. Μετά από εντατικές εργασίες τριών μηνών, που άλλαξαν τελείως την όψη και τήν αισθητική τής αίθουσας, και αφού έγινε η αγορά τών βασικών ειδών για τον εξοπλισμό της, η αίθουσα ήταν έτοιμη να παραδοθεί προς χρήση.

Την Κυριακή 7 Οκτωβρίου 1990 σε πανηγυρική συνεδρίαση τών μελών τού Συλλόγου έγιναν τα εγκαίνιά της. Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους, ο τότε Υπουργός Αιγαίου κ. Γ. Μισαηλίδης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Χιακών Σωματείων και πολλοί φίλοι τού Συλλόγου.


Άποψη της μεγάλης αίθουσας
Μέρος 7ο Σελίδα: 1 2 3 4

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios