Σύλλογος Κουρουνιωτών - Εγρηγοριανών Χίου

Συλλογικές Μνήμες: Διοικητική ανανέωση

Μέρος όγδοο

    Συλλόγους τής Χίου και τής Αμερικής. Επίσης η συνεργασία με τούς άλλους πολιτιστικούς Συλλόγους τής Χίου και ιδιαίτερα τών βορειοχώρων, καθώς και με την Ο.Χ.Σ.Α.
  1. Η πραγματοποίηση πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων για τα μέλη και τούς φίλους τού Συλλόγου
  2. Ο εξοπλισμός τής αίθουσας με έπιπλα και σκεύη και η δημιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης.

Στον τομέα τών Δημοσίων Σχέσεων, μέλη τού Δ.Σ. είχαν επαφές τόσο με τούς βουλευτές, όσο και με τον Νομάρχη Χίου. Εξ' άλλου έγιναν αλλεπάλληλες αιτήσεις στο Υπουργείο πολιτισμού για την παροχή οικονομικής βοήθειας στο Σύλλογό μας. Καρπός αυτών τών αιτήσεων ήταν η επιχορήγηση τού πολιτιστικού μας τμήματος από το εν λόγω Υπουργείο με το ποσόν τών εξακοσίων χιλιάδων δραχμών (600.000) σε δύο δόσεις για την αγορά τών παραδοσιακών στολών τού χορευτικού τμήματος. Το Υπουργείο Πολιτισμού προσέφερε επίσης στη δανειστική βιβλιοθήκη μας, μετά από σχετική αίτηση τού Δ.Σ., μια σειρά από αξιόλογα βιβλία. Παρόμοια αίτηση για οικονομική ενίσχυση γίνεται τόσο στο Υπουργείο Αιγαίου, όσο και στη Νομαρχία Χίου, χωρίς δυστυχώς να έχουμε ανάλογη ανταπόκριση.

Συνεχίζεται η καλή σχέση που έχει ο Σύλλογος με την κοινότητα και τούς ομολόγους Συλλόγους τής Χίου και τής Αμερικής. Στο πλαίσιο αυτής τής συνεργασίας ο Σύλλογος μας παρεμβαίνει με αίτησή του στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και στο Στρατιωτικό Διοικητή Χίου για την κάλυψη τού κενού αγροτικού ιατρείου Κουρουνίων, με οπλίτη ιατρό. Αισθητή είναι επίσης η παρουσία τού Συλλόγου μας και αυτή την περίοδο στην Ομοσπονδία Χιακών Σωματείων Αττικής (Ο.Χ.Σ.Α.).

Κατά τη διάρκεια τής θητείας αυτού τού συμβουλίου εκδίδονται τρία ημερολόγια για τα έτη 1991,1992 και 1993 με θέματα "Γωνιές από τα χωριά μας"   από   το   φωτογραφικό   αρχείο  τού

συγχωριανού μας Τάσου Χριστοφή.

Στον ψυχαγωγικό τομέα πραγματοποιήθηκαν δύο χοροεσπερίδες. Η πρώτη στις 9 Μαρτίου 1991, στο Ξενοδοχείο "DIVANIS", με την ορχήστρα τού Γ. Μαυρίδη και η δεύτερη, στις 22 Φεβρουαρίου 1992, στο ίδιο ξενοδοχείο, με ορχήστρα παραδοσιακών οργάνων, επικεφαλής τής οποίας ήταν ο δεξιοτέχνης στο ούτι Νίκος Σαραγούδας. Πραγματοποιούνται επίσης δύο ψυχαγωγικές εκδρομές. Η πρώτη στις αρχές Ιουλίου 1991, στη Συκιά Κορινθίας και η δεύτερη στα Κουρούνια το Σεπτέμβρη τού '92 στο πανηγύρι τού Αγίου Ιωάννου τού Θεολόγου, με πολύ μεγάλη συμμετοχή και αντίστοιχη επιτυχία.

Στο πολιτιστικό τμήμα συνεχίζεται η προσπάθεια που ξεκίνησε από το προηγούμενο συμβούλιο για την εκμάθηση των παραδοσιακών χορών τού τόπου μας στα νέα παιδιά τού Συλλόγου. Την ευθύνη για την εκμάθηση των χορών αυτή την περίοδο αναλαμβάνει ο χοροδιδάσκαλος κ. Βασίλης Γεωργόπουλος. Η χορευτική ομάδα με την εμπειρία που απέκτησε τα προηγούμενα χρόνια και με την ολοένα αυξανόμενη συμμετοχή νέων μας σ'αυτήν, στοχεύει συνεχώς σε υψηλότερους στόχους. Με την σοβαρή και υπεύθυνη δουλειά που γίνεται καταξιώνεται στις συνειδήσεις των συμπατριωτών μας και όχι μόνο. Οι προσκλήσεις για να παρουσιαστεί το χορευτικό μας τμήμα σε εκδηλώσεις άλλων φορέων διαδέχονται η μία την άλλη. Τα σχόλια που αποσπά από τις εμφανίσεις της, κολακευτικότατα.

Τροχοπέδη στο να ανταποκριθεί σ' όλες αυτές τις προσκλήσεις η έλλειψη παραδοσιακών στολών. Ανάγκη που εντοπίζεται αμέσως από το συμβούλιο και αξιολογείται σαν πρώτης προτεραιότητος πρόβλημα προς επίλυση. Με συντονισμένες προσπάθειες του συμβουλίου το χορευτικό απέκτησε δικές του πανέμορφες παραδοσιακές στολές (πιστά αντίγραφα γυναικείας και αντρικής φορεσιάς  των  κατοίκων  των  χωριών  μας  από  το λαογραφικό

Μέρος 8ο Σελίδα: 1 2 3

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios