Σύλλογος Κουρουνιωτών - Εγρηγοριανών Χίου

Συλλογικές Μνήμες: Διοικητική ανανέωση

Μέρος όγδοο

μουσείο τού Αργέντη, στη Χίο). Ο προϋπολογισμός για την κατασκευή αυτών τών στολών ήταν οκτακόσιες χιλιάδες δραχμές (800.000) και καλύφθηκε κατά ένα ποσοστό εξακοσίων χιλιάδων, όπως προαναφέραμε, από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Το πανηγύρι στις 8 Μαϊου που ξεκίνησε το προηγούμενο Δ.Σ., όχι μόνο διατηρείται από το παρόν αλλά διαφημίζεται περισσότερο και οργανώνεται καλύτερα. Συγκεκριμένα στις 12 Μαϊου 1991 γίνεται και πάλι στις εγκαταστάσεις τού φυσιολατρικού Συλλόγου "Ο ΠΑΝ" στο Μάτι Αττικής το παραδοσιακό πανηγύρι με πολύ μεγάλη επιτυχία. Για τον επόμενο χρόνο (17 Μαϊου 1992) το συμβούλιο εξασφάλισε τις εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων του Δήμου Αθηναίων στον Αγιο Ανδρέα Αττικής, για να γίνει εκεί το πανηγύρι της άνοιξης του Συλλόγου. Είχαν έτσι την ευκαιρία οι συγχωριανοί μας και οι φίλοι τού Συλλόγου μέσα σ' ένα καταπράσινο και πολιτισμένο περιβάλλον να απολαύσουν ένα παραδοσιακό Χιώτικο πανηγύρι.

Ταυρόχρονα με το πανηγύρι τής άνοιξης συνεχίζονται οι συνεκκλησιασμοί τών μελών μας και αρτοκλασίες στις εορτές της Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος και τού Αγίου Ιωάννου τού Θεολόγου, στις 6 Αυγούστου και στις 26 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα. Στο πλαίσιο τέλος τής προσπάθειας που καταβάλλει το Δ.Σ. για συχνότερη επαφή τών μελών τού Συλλόγου αποφασίζει να πραγματοποιεί την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα συνεκκλησιασμό και στην συνέχεια συγκέντρωση στην αίθουσα τού Συλλόγου.

Η πρωτοχρονιάτικη παιδική γιορτή του 1991, γίνεται στην κινηματογραφική λέσχη της Αργυρούπολης. Το 1993 γίνεται στο Πνευματικό Κέντρο τού ίδιου Δήμου και τέλος τό 1993 στο τσίρκο της Βιέννης στο Παλαιό Φάληρο.

Για το Δ.Σ. αυτό έμεινε αρκετή δουλειά για να ολοκληρωθεί η διαμόρφωση τής αίθουσας και να πάρει την μορφή που έχει σήμερα.  Πρώτα  απ΄  όλα  ολοκληρώνονται  τα  οικοδομικά  στο

γραφείο τού Δ.Σ. Στη συνέχεια γίνεται αγορά και τοποθέτηση μικροφωνικής εγκατάστασης στην μεγάλη αίθουσα, προϋπολογισμού 250.000 δρχ. Τοποθετείται ξύλινος πάγκος γύρω από το χώρο της κουζίνας και αγοράζονται τα απαραίτητα σκεύη για τις ανάγκες των εκδηλώσεων. Τοποθετούνται στους τοίχους πίνακες και τέλος δημιουργείται, όπως προαναφέραμε, δανειστική βιβλιοθήκη. Με αυτές τις παρεμβάσεις η αίθουσα αποκτά την απαιτούμενη λειτουργικότητα.

Η αποτίμηση του έργου του Δ.Σ. αυτής της περιόδου , δεν μπορεί παρά να είναι θετική. Γιατί παρά το γεγονός ότι ανέλαβε την διοίκηση ενός υπερδραστήριου Συλλόγου, χωρίς νάχει την ανάλογη εμπειρία, όχι μόνο διατήρησε όλες τις δραστηριότητές του, αλλά ταυτόχρονα έκανε βήματα σημαντικής βελτίωσής τους. Ενδεχομένως να υπήρχαν προβλήματα, να έγιναν λάθη και παραλείψεις, να υπήρξαν εντάσεις μεταξύ των μελών του, φαινόμενα που συμβαίνουν άλλωστε σε κάθε δραστήριο οργανισμό, ξεπεράστηκαν όμως σύντομα. Μπορούμε να πούμε ότι το Δ.Σ. αυτό προσέθεσε μερικά χιλιόμετρα στη λεωφόρο τής επιτυχίας που πορεύεται τα τελευταία χρόνια ο Σύλλογός μας.

Μέρος 8ο Σελίδα: 1 2 3

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios