Σύλλογος Κουρουνιωτών - Εγρηγοριανών Χίου

Συλλογικές Μνήμες: Περίοδος ωριμότητας

Μέρος ένατο

    σκοπό την ανάδειξη τών προβλημάτων της και τη δρομολόγηση προοπτικών επίλυσής των, μέσα από ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα.

Στον τομέα τών Δημοσίων Σχέσεων, μέλη τού Δ.Σ. είχαν συχνές επαφές τόσο με τούς βουλευτές, όσο και με τον Νομάρχη Χίου και με το υπουργό Αιγαίου. Εξ' άλλου έγιναν αλλεπάλληλες αιτήσεις στο Υπουργείο πολιτισμού και Αιγαίου για την παροχή οικονομικής βοήθειας στο Σύλλογό μας.

Συνεχίζεται η καλή σχέση που έχει ο Σύλλογος με την κοινότητα και τούς ομολόγους Συλλόγους τής Χίου και τής Αμερικής. Στο πλαίσιο αυτής τής συνεργασίας ο πρόεδρος τού Δ.Σ. είχε συχνές επαφές με τον πρόεδρο και τα μέλη τού κοινοτικού συμβουλίου. Επαφές που σκοπό έχουν να μελετηθούν από κοινού τα προβλήματα τής κοινότητάς μας και να καταλήξουν στις προσφορότερες ενέργειες για την επίλυσή τους. Ταυτόχρονα ο Σύλλογος ενίσχυσε οικονομικά το ταμείο τής κοινότητας με το ποσόν τών εκατόν είκοσι χιλιάδων δραχμών #120.000# για την κάλυψη μικρών κοινοτικών αναγκών.

Διατηρούνται και απ' αυτό το συμβούλιο οι πολύ καλές σχέσεις που έχει ο Σύλλογός μας με την Ομοσπονδία Χιακών Σωματείων Αττικής (Ο.Χ.Σ.Α.). Παραχωρεί την αίθουσά για τις ανάγκες τών Γενικών Συνελεύσεων και τών συνελεύσεων τών προέδρων και συμμετέχει ενεργά με προτάσεις και θέσεις. Αντιπρόεδρος, εξ άλλου, τής Ομοσπονδίας είναι, για δεύτερη συνεχή διετία, ο Κουρουνιώτης κ. Γεώργιος Β. Κεφάλας.

Η πολύ καλή σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ τού Συλλόγου και τής Ομοσπονδίας και το διοικητικό κύρος που έχουμε αποκτήσει μεταξύ τών ομολόγων Συλλόγων, δίνει τη δυνατότητα στον πρόεδρο και τα μέλη τού Δ.Σ. να αναπτύξουν πρωτοβουλία για την συνάντηση εκπροσώπων τών Συλλόγων τής Βόρειας Χίου με σκοπό τη μελέτη τών προβλημάτων τής ευρύτερης περιοχής.

Μέσα στο 1993, με πρωτοβουλία τού προέδρου μας κ. Ισιδώρου Κατσαρού, τού Αντιπροέδρου τής Ομοσπονδίας κ. Γεωργίου Κεφάλα και τού προέδρου τού Συλλόγου τού Αγίου Γάλακτος και μέλους τού Δ.Σ. τής Ομοσπονδίας κ. Δημητρίου Ποταμούση, γίνονται, στην αίθουσά μας, αλλεπάλληλες συναντήσεις τών προέδρων και εκπροσώπων τών Συλλόγων τών χωριών τής Βόρειας Χίου, που σκοπό έχουν να μελετήσουν από κοινού τα προβλήματα τής περιοχής μας, να τα ιεραρχήσουν και να προτείνουν τρόπους επίλυσης τους στην πολιτεία.

Το απόσταγμα από τις συζητήσεις και τις ανταλλαγές απόψεων που έγιναν σ' αυτές τις συναντήσεις γίνεται υπόμνημα, που αποστέλλεται σε όλους τούς πολιτειακούς παράγοντες. Στις 22 Mαϊου 1994, εξ άλλου, γίνεται στην Αθήνα, σε αίθουσα τού Ξενοδοχείου PARK, με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Χιακών Σωματείων Αττικής (Ο.Χ.Σ.Α.) και τών πρωτεργατών αυτής τής κίνησης, συνάντηση με όλους τούς παράγοντες τού νησιού (Υπουργό Αιγαίου, Νομάρχη, βουλευτές, πολιτευτές) με θέμα προοπτικές ανάπτυξης τής Βόρειας Χίου. Στη συνάντηση αυτή συμμετείχε πλήθος Βορειωχωριτών που παρακολούθησαν με ενδιαφέρον τις απόψεις τών εκπροσώπων τής πολιτείας για την περιοχή μας. Καρπός αυτής τής κινητοποιήσεως ήταν η γνωστοποίηση τών προβλημάτων τής Βόρειας Χίου ευρύτερα, αφού τη συνάντηση αυτή κάλυψαν πολλοί δημοσιογράφοι τού τοπικού τύπου. Καρπός, επίσης, αυτής τής δημοσιότητος τών προβλημάτων τής περιοχής μας ήταν και το πρόσφατο σχέδιο ανάπλασης τής Β.Δ. Χίου, που εκπονήθηκε από τη Νομαρχία Χίου, καθώς και το νομαρχιακό συμβούλιο, που έγινε στη Βολισσό και είχε θέμα την ανάπτυξη τής Βορειοδυτικής Χίου.

Στον ψυχαγωγικό τομέα έγιναν δύο χοροεσπερίδες, η πρώτη στις 28 Ιανουαρίου 1994 και η δεύτερη στις 27 Ιανουαρίου 1995, το νησιώτικο κέντρο "Αρμενάκι", με το  συγκρότημα  τής  Ελένης

Μέρος 9ο Σελίδα: 1 2 3 4

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios