Σύλλογος Κουρουνιωτών - Εγρηγοριανών Χίου

Συλλογικές Μνήμες: Περίοδος ωριμότητας

Μέρος ένατο

Ενδεικτικό τού έργου που γίνεται σ' αυτό τον τομέα, αυτή την περίοδο, είναι οι 120 επιστολές που απεστάλησαν τη διετία 1993-1995. Αριθμό που θα ζήλευαν και πολλές καλά οργανωμένες επιχειρήσεις.

Η αποτίμηση τού έργου τού συμβουλίου, τής περιόδου που μελετάμε, είναι από τις πλέον δημιουργικές. ΄Εκανε τομές στο τομέα τής διοικήσεως. ΄Ανοιξε νέους δρόμους δραστηριοτήτων, έδειξε έμπρακτα τις δυνατότητες παρέμβασης πού έχει ο Σύλλογος στους πολιτειακούς παράγοντες και την άσκηση πίεσης σ΄ αυτούς για την επίλυση τών προβλημάτων τής κοινότητάς μας και τής Β.Δ. Χίου γενικότερα. ΄Εγινε μπροστάρης στην προσπάθεια που κατέβαλε η Ομοσπονδία για την ανάδειξη τού προβλήματος τής Βορειοδυτικής Χίου σε μείζων πρόβλημα για το νησί. Παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες στην κοινότητα και, στα πλαίσια τών δυνατοτήτων του, την ενίσχυσε οικονομικά. Και όλα αυτά έγιναν χωρίς να αδρανοποιήσουν ούτε κατ' ελάχιστον τις άλλες δραστηριότητες τού Συλλόγου.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε, ότι με την διοίκηση τής περιόδου αυτής, ο Σύλλογός μας, κλείνοντας μια εικοσαετή ζωή, εισέρχεται σε μια νέα περίοδο ωριμότητας στην οποία καλείται να παίξει σημαντικό επιτελικό ρόλο.

Από το πανηγύρι του Μαίου

Φωτογραφία απο το πανηγύρι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου που διοργανώνει ο Σύλλογος κάθε Μάη στην μνήμη του.

Μέρος 9ο Σελίδα: 1 2 3 4

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios